İrlanda Seyahat Sağlık Sigortası

İrlanda seyahat sağlık sigortası vize başvurularında Konsolosluk tarafından talep edilen belgelerden biridir.

Schengen seyahat sağlık sigortası kapsamında olmayan İrlanda seyahat sağlık sigortası ülke adına tanımlı olarak vize dosyasında bulunmalıdır. Genel uluslararası seyahat şartlarına bağlı kalınan poliçenin yetkili acentelerden adınıza tanımlatılması gerekmektedir.

İrlanda henüz Avrupa Birliği’nin uyguladığı Schengen sahası içinde yer almadığı için adınıza tanımlanan vize ile sadece İrlanda’da bulunabilir ve İrlanda için tanımlanmış poliçe ile sadece İrlanda sınırları içinde teminat tutarından faydalanabilirsiniz.

Seyahat sağlık sigortası, uluslararası seyahat eden kişilerin olası problemlere karşı kendini ve mevcut güvenliğini koruyabilmesi için oluşturulmuş hizmet poliçeleridir. İrlanda’da başınıza gelebilecek kaza, yaralanma, hastalık gibi durumlarda belli bir sistem üzerinden tedavi, ilaç ve benzeri ihtiyaç kalemlerine ulaşabilirsiniz.

Son dönemde yaşanan Covid-19 salgın süreci dolayısıyla seyahat sağlık sigortası poliçeleri önem kazanmıştır. Genel taleplerin yanı sıra Covid-19 teminatlı sigorta poliçeleri de artık ülkelerin zorunluluk listelerinde yer alabilmektedir. Bu sebeple vize başvurusunda bulunmadan önce seyahat tarihinize uygun güncellemeleri kontrol etmeniz gerekmektedir.

İrlanda seyahat sağlık sigortası İrlanda ziyaretinde bulunacak tüm kişiler için bir zorunluluktur. Zorunlu seyahat sağlık sigortası bulunmayan vize başvuru dosyaları kabul edilmemekte ve dikkatsiz hazırlanan poliçeler vize alım sürecini olumsuz etkileyebilmektedir.

İrlanda Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

İrlanda vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen İrlanda vatandaşları için genel olarak zorunluluk teşkil etmez ancak güncel durumlar ve düzenlemeler durumu değiştirebilir. Tüm seyahat eden kişilerin zorunluluk olmasa dahi poliçe teminatları ile kendisini güvence altına alması beklenir.

Yurt dışı seyahat sigortası poliçeleri son dönemde Türkiye adına Covid-19 teminatlı sigorta olarak düzenlenebilmektedir. Böylelikle Türkiye’ye gelecek turistler kendini salgına karşı da güvence altına alabilmektedir. Karantina, tedavi ve seyahatin uzamasına karşın tanımlanabilen bu poliçeler sayesinde güvenli bir seyahat mümkün olabilmektedir.

Her ne kadar İrlanda için zorunluluk kapsamı daha önce bulunmasa da Türkiye’yi ziyaret edecek İrlanda vatandaşları bu konuda bilgi alarak, mutlaka sigortalarını yaptırmalıdır.

Standart seyahat sağlık sigortası ise kaza/yaralanma, hastalık ve ölüm gibi acil durumlarda da İrlanda vatandaşlarını ülkelerine dönene kadar koruyacaktır.

Zorunlu seyahat sigortası poliçelerinde minimum değerler gidilecek ülkelerin yönetimleri tarafından belirlenmektedir. Uluslararası seyahat kriterlerinde belirlenen en alt  rakam 30.000 Euro’dur. İrlanda ziyaretlerinizde teminatı minimum bu sınır bazında tutarak gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye ziyaretlerini yapacak İrlanda vatandaşları için de aynı şekilde 30.000 Euro minimum teminatla hazırlanmış sigorta poliçesi yeterlidir. Türkiye, yukarıda bahsettiğimiz Covid-19 teminatlı seyahat sigortasını da çalışmalarına eklemiştir.

İrlanda vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası poliçesi yeni düzenlemeler kontrolünde yapılmalı ve kişi yolculuğu boyunca poliçesini yanından ayırmamalıdır. Bürokrasinin yavaşlatacağı durumların böylelikle önüne geçilerek anlık müdahale konusunda yolcu kendini güvende hissedecektir.

İrlanda Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

İrlanda seyahat sağlık sigortası başvuru yapılacak ülke için resmi olarak yetki almış acenteler tarafından yapılmalıdır.

Sigorta poliçesi yapılmadan önce seyahat süresi belirlenmeli gidilecek ülke bazında son durum güncellemeleri kontrol edilmeli ve ek teminat talepleri de değerlendirilmelidir.  Kararlar netlik kazandıktan sonra poliçeye dair formun doldurulmasına geçilmelidir.

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası online platformda doldurulmalı, el yazısı kullanılmamalıdır.

Zorunlu seyahat sigortası veya tercihen yaptırılan yurt dışı seyahat sigortası kişi adına tanımlanmaktadır. Seyahat edecek her birey için sigorta poliçesi doldurulmalıdır. Seyahat süresi ve sigorta poliçesi aynı zaman aralığını taşımalı vize evrakları da bu tarihleri teyit eder nitelikte olmalıdır.

Bu nedenle acenteler yolculuk tarihinden bir gün önce ve seyahat dönüşünden bir gün sonraya tarih almaktadırlar.

Poliçenizde ki eksik bilgi, yanlış tanım ya da süre eksiği vize başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir. O nedenle İrlanda online seyahat sağlık sigortası poliçesi, dikkatle incelenerek acente kaşesi ve yetkili imzası üzerinde olacak şekilde teslim alınmalıdır.

İrlanda seyahat sağlık sigortası yaptırmadan önce vize danışmanınızdan güncel teklifleri alarak son kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz.

İrlanda Seyahat Sağlık Sigortası Süresi

İrlanda seyahat sağlık sigortası süresi İrlanda ziyaretinizi kapsayan zaman aralığının tamamıdır. Acentenizin ve vize danışmanınızın tavsiyesi poliçenizin yolculuğunuzdan bir gün önce başlaması ve dönüş yolculuğunuzun bitişini de kapsayacak şekilde oluşturulmasıdır.

Schengen seyahat sağlık sigortasında poliçe süresi tüm sahayı kapsayacak minvalde yapılabilir. Ancak İrlanda ziyaretinizde ya da diğer ülkelerde bu mümkün olmayacaktır. Seyahat sigortanız İrlanda bazlı gerçekleştirilecektir. Eğer İrlanda ziyaretiniz süresince başka bir ülkeye daha gidecekseniz o ülkenin standardına ve adına sigorta yaptırmanız gerekecektir.

Seyahat sağlık sigortası poliçenizde yazılı tarihler dahilinde Türkiye’ye ya da İrlanda’ya dönmemeniz halinde ilk süreyi aşmadan uzatma yaptırabilirsiniz.

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası kişi adına düzenlenir. Acil bir durumda faydalanacak kişi poliçede ismi yazan kişi olacaktır. Bu sebeple seyahat sağlık sigortası poliçelerinde yaş sınırlaması uygulanmaz. Poliçenizin vize işlemlerinde hazırladığınız evraklarla aynı bilgileri taşıması gerekir. Eksik, yanlış doldurulmuş ya da güncel tarihli olmayan evrak nasıl kabul görmüyorsa poliçeniz de geçersiz sayılacaktır.

İrlanda seyahat sigortası kapsamında alacağınız evrakın uygunluğu için vize uzmanınızla beraber çalışmanız yararlı olacaktır.

İrlanda Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

İrlanda seyahat sağlık sigortası poliçenizi Türkiye’de ve İrlanda’da resmi olarak yetkilendirilmiş acenteler aracılığıyla ya da kurumsal vize danışmanlık firmalarının önerdiği acentelerin tekliflerini değerlendirerek yaptırabilirsiniz.

Resmi düzende çalışan uluslararası seyahat sigorta acentesi yetkisi bulunan firmalar ya da vize uzmanınız tarafından İrlanda seyahatinizin özelliklerini taşıyan poliçe için vereceğiniz tüm bilgiler önem taşıyacaktır.

İrlanda vizesi için seyahat sigortası gerekliliği söz konusudur. Zorunlu olmasa dahi sistem gerekliliklerine, uymayan poliçe ile yola çıkmanız sizin için daha büyük risk oluşturacaktır.

Euroasia Global Visa Services hem İrlanda vizesi hem de seyahat sağlık sigortası bazında sizi bilgilendirerek doğru seçimi yapmanızı sağlayacaktır.

İster İrlanda zorunlu seyahat sigortası ister tercihle yaptıracağınız sigorta olsun poliçe içeriği konusunda dikkatli olmanız gerekmektedir.

Seyahat sigortası uzman yardımı alınarak, yetkili acenteden temin edilmeli ve poliçenin her başlığı seyahat öncesi kontrol edilmelidir. Aksi takdirde teminatına güvenerek yaptırdığınız poliçe geçersiz sayılır ve vize başvurusunda daha ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

İrlanda Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Seyahat sigortası, ülke seyahatinde olan kişiyi bir acil durum esnasında sağlık kuruluşuna ulaşım, ilaç, tedavi, refakat gibi giderlerin karşılanması için oluşturulmuştur.

İrlanda online seyahat sigortası poliçe ana başlıkları aşağıdaki gibidir.

  • Ayakta ya da yatarak tıbbi tedavi teminatı – İlaç, danışmanlık vs.
  • Tıbbi nakil ya da seyahat teminatı – Kaza ya da yaralanma ya da hasta olmanız halinde sağlık merkezine ulaşım, refakat bulundurulması gerektiğinde ülkeye gelen kişinin konaklama ve diğer elzem ihtiyaçlarının karşılanması
  • Vefat ve cenaze teminatı – Cenazenin Türkiye ya da İrlanda’ya gönderilmesi ve cenazeye eşlik edecek kişinin masrafları

Tercih edilerek tanımlanan ek teminatlar

  • Bagajın geç teslimi
  • Bagajın kaybedilmesi, teslim edilmemesi
  • Seyahatin gecikmesi, iptali veya yarıda kesilmesi
  • Pasaportun kaybedilmesi

İrlanda seyahat sigortası her türlü acil durumda poliçede izin verdiğiniz standartlar dahilinde koruyacak, yabancı bir ülkede kendinizi güvence altında hissetmenizi sağlayacaktır.

İrlanda Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

İrlanda seyahat sigortası seyahatinizin öncesinde ve vize işlemleri sırasında yapılmalıdır. Çünkü vize tarihleriniz ile poliçe seyahat tarih aralığının örtüşmesi gerekmektedir.

Sigorta poliçeleri bir günlük  ve maksimum 1 yıl olarak tanımlanabilmektedir. Sigortanıza genel teminatlara ekletebileceğiniz bagaj/pasaport kaybı, seyahat iptali gibi koruma paketleri tanımlatabilirsiniz.

Online seyahat sigortası düzenlenirken en bilinçli davranan grup öğrenciler ve uzun vadede İrlanda’da kalma durumunda olan kişilerdir. Günlük yaşam standartları uzun vadede riski daha da arttırdığından seyahat sebebinize göre güvencenizi yükseltebilir, konu seçimine göre ek teminat tanımlatabilirsiniz.

Örneğin, İrlanda yurt dışı eğitim sağlık sigortası teminat kapsamını değerlendirip, uzun vadeli seyahatinizi tüm koşullarda garanti altına alarak İrlanda yolculuğunuza çıkabilirsiniz.

İrlanda Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları

İrlanda seyahat sağlık sigortası fiyatları seyahat zaman aralığı ve vize kategorinize göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, zorunlu teminatlar dışında tercih edilen ek paketler ücretlendirmede farklılık gösterecektir.

Seyahat sağlık sigortasının hangi ülke için tanımlandığı da önemlidir. Hindistan, Amerika, Kanada ya da Çin gibi ülkeler farklı teminat şartlarını talep etmektedir.

Söz konusu ücret hesaplaması sistem tarafından otomatik yapılacaktır. Dilerseniz acentenizle dilerseniz İrlanda konusunda deneyim sahibi vize uzmanınızla teklifleri değerlendirerek poliçenizi tanımlatabilirsiniz.

Seyahat sigortası poliçeniz acentenin resmi kağıdına kaşeli ve imzalı olarak size teslim edilmektedir. Yurt dışı seyahat sigortası poliçe sorumluluğu yolculuğunuz tamamlanana kadar sizin sorumluluğunuzdadır. Bu sebeple poliçenizi dikkatle okuyarak teslim almanız büyük önem taşımaktadır.

Hem sınırda hem de yaşayabileceğiniz ani bir acil durumda poliçenizin yanınızda olması seyahatinizi ve almanız gereken tıbbi yardımın size kolayca ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

İrlanda seyahat sağlık sigortası fiyatları hakkında daha geniş bilgi için seyahat planınızı netleştirdikten sonra İrlanda vize uzmanınız ya da acentenizle iletişime geçebilirsiniz.